Vrijwilligers

De Voornruiters is een vereniging voor en door onze leden. Dit houdt in dat onze vereniging volledig draait op vrijwilligers. Iedereen is bij ons vrijwilliger; het bestuur, de wedstrijdsecretariaten, bar en keuken diensten, parcourshulpen, schrijvers, ledenadministratie, communicatie, etc., etc. Hierbij zijn een heel groot aantal leden, maar ook ex-leden en mensen die de vereniging een warm hart toedragen als vrijwilliger betrokken. Iets waar wij zeer trots op zijn!

Wij willen graag een vereniging voor en door onze leden en vrijwilligers blijven. Daarom zijn wij hard opzoeken naar mensen die hun steentje willen bijdragen. In welke vorm ook. Alle hulp is van harte welkom!

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@voornruiters.nl. Hierbij kan je aangeven wat je voorkeur heeft. Een kantinedienst, schrijven bij een wedstrijd, het wedstrijdsecretariaat, meedenken binnen het bestuur, parcourshulp, helpen opbouwen bij een wedstrijd, etc. Ook kan je aangeven wanneer je beschikbaar bent of hoeveel tijd je kwijt wilt zijn. Je ontvangt daarna alle informatie om de vereniging te kunnen helpen.

Wij hopen op jullie steun om een steentje bij te dragen!