Gebruik van de accommodatie

De accommodatie is beschikbaar voor alle leden met een accommodatie- en leslidmaatschap. Wij verwachten dat je de accommodatie gebruikt alsof die van jou is. Dat betekent dat je er zuinig op bent, alles netjes gebruikt en schoon en opgeruimd achter laat.

De accommodatie bestaat uit twee overdekte hallen.

Ieder accommodatie lid (dit zijn dus ook de les-leden) van De Voornruiters mag vrij rijden. Degene die rijdt of ment moet accommodatie lid zijn.

Wanneer er geen evenementen of lessen zijn, is het toegangshek gesloten. Leden die dan gebruik willen maken van de accommodatie hebben een zogenaamde 'druppel' nodig om het hek te openen. Deze dien je mee te nemen om het hek en de rijhallen te openen. Deze ‘druppels’ zijn tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij Kim de Lange, info@voornruiters.nl, 06-12175960 (enkel bereikbaar via WhatsApp i.v.m. betaalde werkzaamheden). Op woensdag tussen 08.30 en 17.00 uur kunnen de druppel worden opgehaald in Harmelen.

De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Houd daarom rekening met vrijwilligers die aan het werk zijn. De werkzaamheden die zij uitvoeren gaan altijd voor. Zij doen dit niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Indien een evenement opgebouwd wordt staat dit aangegeven in de kalender. De betreffende rijhal is dan niet beschikbaar.

Het gebruik van de accommodatie is op eigen risico.

Er gelden de volgende regels voor de accommodatie- en les- leden die de rijhallen gebruiken:
• Tijdens het vrij rijden zijn minimaal 2 personen aanwezig, waarvan minimaal 1 persoon die in het bezit is van een mobiele telefoon.
• Bij vrij rijden of mennen is het dragen van een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband verplicht.
• Bij het rijden dragen ruiters rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
• Bij het rijden moeten de schoenen ruim in de stijgbeugel zitten.
• Bij het rijden draag je geen grote, uitstekende sieraden, of losse kleding.
• Rijden op de linkerhand heeft voorrang op rijden op de rechterhand.
• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd, als ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
• Longeren in rijbanen is niet toegestaan. Daarvoor kan de longeercirkel worden gebruikt.
• Paarden en pony’s mogen niet worden losgelaten in rijbanen, in de longeercirckel of op het grasveld.
• Mest moet worden opgeruimd, zowel in de rijbanen als op de poetsplaats, rondom de accommodatie en het parkeerterrein.
• Van de leden wordt verwacht dat de mestkruiwagens tijdig worden geleegd in de mestcontainer.
• Trailer uitmesten of leegscheppen doe je thuis!
• Hindernismateriaal, menkegels of andere materialen ruim je na gebruik op en zet je op dezelfde plaats terug. Het gebruik van de wedstrijdhindernissen is niet toegestaan.
• Na gebruik van de accommodatie doe je de lichten uit en sluit je de deuren en het toegangshek.
• Het parkeren van trailers en vrachtwagens mag op de parkeerplaats, niet op het gras, voorbij de slagboom, langs de rijhallen of op het asfalt.
• Het toegangshek dient zoveel mogelijk gesloten te zijn.
• Tijdens wedstrijden en evenementen is de accommodatie niet beschikbaar voor accommodatie leden. Alle wedstrijden en evenementen staan vermeld op de kalender van de website.
• Voor de verenigingslessen is de grote rijbaan gereserveerd. Deze lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond. Indien een springparcours in de grote rijhal staat, zijn de lessen op maandag en donderdag in de 2e rijhal. Op dinsdag en woensdag zijn de springlessen in de grote rijhal (in het spring parcours) en is de 2e rijhal beschikbaar. Als er oefenparcours is zijn er geen springlessen op dinsdag, dit geld ook voor de woensdag na het oefenparcours.

Er zijn meerdere rijbanen beschikbaar, waardoor er voor iedereen genoeg ruimte is om te trainen.

Om er desondanks voor te zorgen dat zowel ruiters als menners de accommodatie kunnen gebruiken, gelden de volgende afspraken:
• De ruiters hebben het eerste recht op het gebruik van de rijbaan.
• Maar op de volgende dagen en tijden hebben de menners het eerste recht van gebruik van de grote rijhal:
o Op vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur
o Op de zondagen dat er geen menles is tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
o Op de zondagen waarop de menlessen zijn, kunnen de menners vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur exclusief gebruik maken van grote rijhal.

Menners mogen ook op alle andere dagen en tijden gebruik maken van de accommodatie onder de volgende voorwaarden:
• Indien ruiters gebruik maken van de grote rijhal, kunnen de menners oefenen in de2e rijhal of op het land. (Tenzij de conditie van het land dit niet toestaat) Wanneer ruiters geen bezwaar hebben om samen met een aanspanning in dezelfde rijhal te rijden, kunnen zij samen verder.
• Als een menner al rijdt in een rijhal en er een ruiter komt om te rijden, overlegt men of men samen verder kan. Zo niet, dan heeft de menner nog twintig minuten de tijd om te rijden en vervolgens plaats te maken

Gebruik 2e rijhal

Doordeweeks is de 2e rijhal in principe altijd beschikbaar voor de accommodatie- en lesleden. De lessen en vrij springen worden gehouden in de grote rijhal. Bij het oefenparcours (3e dinsdag van de maand) wordt de 2e rijhal gebruik voor het los springen. Tijdens de wedstrijden wordt ook de 2e rijhal gebruikt. Alle komende wedstrijden en activiteiten staan vermeld op de kalender van de website.