manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

Notulen

Notulen

Op 22 november 2016 was er een goed bezochte ledenvergadering.
Belangrijk besluit: de leden hebben hun goedkeuring gegeven aan de intentie tot samenvoeging van de BPU (Stichting)  en de vereniging (Voornruiters). Dit vraagt om een nieuwe visie en een nieuwe organisatie. Een brede werkgroep, waarin ook de beide besturen zijn vertegenwoordigd gaat aan de slag om hier de eerste aanzet voor te geven. Leden en mensen die zich nauw betrokken voelen bij de Voornnruiters kunnen zich nog aanmelden voor deze werkgroep. Stuur daarvoor een mail naar info@voornruiters.nl. 
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 22 november 2016 vind je HIER
 
 
Oudere notulen: 
 
Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2016
 
/data/files/Notulen__ALV__24_november_2015.pdf 


Locatie & Routebeschrijving

Bezoekadres Manege "De Voornruiters" Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Grotere kaart weergeven...

ga naar http://www.facebook.com/devoornruiters.demeern/?fref=ts