manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

Bestuursleden en werkgroepleden gezocht

Bestuursleden en werkgroepleden gezocht

Voornruiters Samen Vooruit

Beste leden en vrijwilligers,

Met veel plezier informeren we je over de voortgang van de werkgroep “Voornruiters Samen Vooruit”. Zoals je waarschijnlijk weet, is deze werkgroep al enige tijd enthousiast bezig met de opzet van een nieuwe verenigingsstructuur. Het gevolg: één bestuur met daaronder een aantal werkgroepen. Een nieuwe verenigingsstructuur die de continuïteit en de groei van onze vereniging zonder twijfel ten goede gaat komen!

Oproep
De input die we vanuit de leden van onze vereniging hebben ontvangen is verwerkt en we zijn blij om de huidige stand van zaken met jullie te delen én om direct een oproep te doen, want we zijn op zoek! Op zoek naar versterking, zowel in het te vormen bestuur als in de diverse werkgroepen.
Het streven is om 7 bestuursleden te vinden met ieder een eigen portefeuille met één specifiek aandachtsgebied. Daarnaast zoeken we coördinatoren die sturing geven aan de werkgroep voor dat aandachtsgebied en mensen die willen meedoen in een werkgroep.

De organisatie
Het plaatje ziet er als volgt uit:

link 
 
 
De werkgroepen werken zelfstandig aan wat we binnen onze vereniging belangrijk vinden en gaan kort samengevat het volgende doen:
• Educatie: Onder deze werkgroep vallen de lessen, het oefenparcours, clinics, lezingen, etc.
• Accommodatie: Deze werkgroep is opgesplitst in gebouw/terrein (onderhoud ervan) en kantine.
• Activiteiten leden: Hier worden activiteiten georganiseerd om de sfeer en cultuur van de vereniging te versterken. Voorbeelden zijn feestavond, sinterklaas, huldiging, ponykamp etc.
• Sponsoren & externe relaties: Deze werkgroep zorgt voor contacten met sponsors, overkoepelende organisaties (denk aan KNHS), gemeente etc. en formuleert een visie op partnership.
• Wedstrijden: Deze werkgroep doet de organisatie van wedstrijden in de 4 disciplines met voor iedere discipline een subgroep met coördinator.
• Communicatie: Verzorgt de interne en externe communicatie voor de vereniging, waaronder website en pers en neemt de introductie van nieuwe leden op zich.
• Vrijwilligerscoördinatie: Zorgt voor een vrijwilligerspool waaruit door de diverse andere werkgroepen geput kan worden en maken een planning en indeling van vrijwilligers.

Meld je aan!
Heb jij belangstelling voor een functie in het bestuur of als coördinator of deelnemer van een werkgroep? Meld je dan uiterlijk 29 oktober per mail aan bij Magda Coppoolse (magdacoppoolse@xs4all.nl). Zij neemt dan contact met je op.
Voor de nieuwe bestuursleden hebben we profielen opgesteld. Deze profielen vind je onderaan.
Het nieuwe bestuur zal worden benoemd in de Algemene Ledenvergadering op 30 november aanstaande. Hiervoor volgt nog een aparte oproep volgens de regels van de verenigingsstatuten.
Heb je vragen? Stel deze dan aan één van de huidige bestuursleden.

Wij hopen op jullie enthousiasme en kijken uit naar je reactie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en werkgroep van de Voornruiters


PROFIELEN bestuur Voornruiters:
Voor ieder bestuurslid gelden de volgende eigenschappen:
• Affiniteit met de paardensport
• Hart voor de vereniging
• Bestuurlijk denkvermogen
• Onderschrijven en kunnen uitdragen van de missie en visie van de Voornruiters
• Communicatief
• Samenwerken
• Feeling voor de toebedeelde portefeuille(s)
• Op ieder niveau kunnen schakelen

Verder worden voor enkele functies nog aanvullende vaardigheden gevraagd:

Voorzitter:
• Natuurlijk leider
• Representatief (visitekaartje)
• Motivator/stimulator
• Verbinder

Penningmeester:
• Financieel inzicht
• Integer
• Zorgvuldig
• In staat een externe dienstverlener aan te sturen

Secretaris:
• Zorgvuldig
• Gestructureerd
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

* voor de bestuursfuncties geldt als onderdeel van de selectie een gesprek met een vertrouwenscommissie.Locatie & Routebeschrijving

Bezoekadres Manege "De Voornruiters" Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Grotere kaart weergeven...

ga naar http://www.facebook.com/devoornruiters.demeern/?fref=ts