manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

Voornruiters Samen Vooruit

Voornruiters Samen Vooruit

De leden hebben ingestemd met een onderzoek naar een fusie tussen de  BPU en de Voornruiters. Dat vraagt om een visie op de toekomst. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waarin een brede vertegenwoordiging van de vereniging is. Zij houden zich bezig met de volgende vragen:
Wat is ons doel? Hoe willen we dat bereiken en hoe gaan we dat organiseren?
Behalve een profiel van de vereniging en haar bestuurders zal er ook nieuwe vorm van organisatiestructuur komen. 
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Annemiek van der Panne, Bert Schalkwijk, Cees van Baaren, Cissy Bonekamp, Clara van Wijk, Erik van Hal, Frans Bonekamp, Frederique van Reij, Hans van der Louw, Ingeborg Kiès, Jaap Dekker, Jacqueline Delver, Leontine Verhart, Magda Coppoolse, Marloes Voorhout, Monique Leliveld, Patricia van Kippersluis, Petra van Dalsen, Petra Verdouw, Rina Mulder, Simone de Groot, Sjoerd Bijleveld, Sylvia Lanjouw, Walter Schoevaars, Willeke van Vulpen en Wilma Kreikamp.

De werkgroep is bijeen geweest op 22 januari, 12 maart en 9 april. Inmiddels zijn de visie en missie van de vereniging goedgekeurd door de Ledenvergadering.
 
Lees hier de uitkomsten van de sessie op 22 januari
 
Lees hier wat is besproken op 12 maart
 
Lees hier wat is besproken op 9 april en de informatiebijeenkomsten op 31 mei en 11 juni.
 
Wil je iets kwijt aan de werkgroep? Neem contact op met Magda Coppoolse of mail naar info@voornruiters.nl
 


Locatie & Routebeschrijving

Bezoekadres Manege "De Voornruiters" Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Grotere kaart weergeven...

ga naar http://www.facebook.com/devoornruiters.demeern/?fref=ts