manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

Informatiebulletin voor leden

Informatiebulletin voor leden

Informatiebulletin voor (nieuwe) leden van De Voornruiters

Over De Voornruiters
De vereniging is opgericht op 23 november 1945. De naam “De Voornruiters” is afgeleid van ‘Park Voorn’, de plek waar door de vereniging in de beginjaren werd gereden. Sinds 2011 is de vereniging gevestigd in een ruime accommodatie op Sportpark Rijnvliet 7 te Utrecht. Vereniging De Voornruiters heeft daar de beschikking over een grote binnenrijhal, een buitenrijbak, een longeerbak en een grasveld. De vereniging is aangesloten bij de KNHS en telt ongeveer 500 leden. De Voornruiters is een vereniging waarvan je lid kan worden wanneer je een paard of pony ter beschikking hebt. Er wordt les gegeven in: dressuur, springen en mennen. De vereniging organiseert verschillende evenementen en activiteiten op het gebied van de paardensport.

 

Adressen en contact

Bezoekadres – geen brievenbus aanwezig -

Sportpark Rijnvliet 7, 3545 EA Utrecht

Ingeschreven bij KvK Utrecht:, nr. 40481534

De accommodatie heeft geen telefoonaansluiting

 

Postadres

Secretaris Voornruiters: Wilma Kreikamp

E-mail: info@voornruiters.nl

 

Communicatie

Website: www.voornruiters.nl

Al hetgeen van belang is voor de leden wordt gepubliceerd op de website en in de digitale nieuwsbrief ‘Voornpraet’ die leden ontvangen.

De vereniging is tevens te vinden op Face-book. Ook hier worden actuele nieuwtjes gepubliceerd.


Gebruik van de accommodatie
De accommodatie staat ter beschikking aan alle leden met een accommodatielidmaatschap. Je wordt geacht de accommodatie te gebruiken alsof het van jou is; dat betekent dat je er zuinig op bent, alles netjes gebruikt en alles schoon en opgeruimd achter laat.

Ieder accommodatie lid (dit zijn ook de lessende leden) van De Voornruiters mag vrij rijden. Degene die rijdt of ment moet lid zijn.

 

Regels voor het rijden bij de Voornruiters:
Het gebruik van de accommodatie en deelname aan wedstrijden, lessen en oefenparcours is op eigen risico. 
Ieder lid dient ervoor te zorgen dat het terrein en de accommodatie er schoon en opgeruimd uitziet, dat er zorgvuldig met het materiaal wordt omgegaan en dat er zuinig met energie wordt omgesprongen.
In verband daarmee gelden onder andere de volgende regels:
· Bij vrij rijden of mennen is het dragen van een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband verplicht.
· Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd        met chaps.
· Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
· Bij het rijden mogen geen grote, uitstekende sieraden of losse kleding worden gedragen. 
·  Rijden op de linkerhand heeft voorrang op rijden op de rechterhand.
·  Bij springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
·  Longeren in de binnenmanege of de buitenrijbaan is niet toegestaan. Daarvoor kan de longeercirkel worden gebruikt.
·  Paarden en pony’s mogen niet worden losgelaten in de binnen- en buitenmanege, noch in de longeerbak of op het grasveld. 
·  Mest moet worden opgeruimd, zowel in de rijbanen als op de poetsplaats en rond de accommodatie en op het parkeerterrein. Van de leden wordt verwacht dat de mestkruiwagens tijdig worden geleegd in de mestcontainer.
· Trailer uitmesten of leeg scheppen doe je thuis!
·  Hindernismateriaal na gebruik opruimen en op dezelfde plaats terugzetten.
·  Na gebruik van de manege doe je de lichten uit en sluit je de deuren en het toegangshek.
 
Er zijn meerdere rijbanen beschikbaar, waardoor er voor iedereen genoeg ruimte is om te trainen. Om er desondanks voor te zorgen dat zowel ruiters als menners de accommodatie kunnen gebruiken, gelden de volgende afspraken:

·         De ruiters hebben het eerste recht op het gebruik van de rijbaan.

·         Op vrijdag en op zondag hebben de menners een bepaald aantal uren het eerste recht op gebruik van de rijbaan: op vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur en op de zondagen dat er geen menles is tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Op de zondagen waarop de menlessen zijn, kunnen de menners vanaf 8.45 uur exclusief gebruik maken van de accommodatie. 
Menners mogen ook op doordeweekse dagen gebruik maken van de accommodatie onder de volgende voorwaarden:
·         Indien ruiters gebruik maken van de binnenbak, kunnen de menners oefenen in de buitenbak of op het land. (Tenzij de conditie van het land dit niet toestaat).
·         Indien ruiters geen bezwaar hebben om samen met een aanspanning te rijden, kunnen zij samen verder. Indien een menner al gebruik maakt van de binnenbak en er een ruiter komt om te rijden overlegt men of men samen verder kan, zo niet dan heeft de menner nog twintig minuten de tijd om te rijden en vervolgens plaats te maken.

Vrij rijden

Vrij rijden kan altijd, behalve tijdens evenementen. In de avonden als er verenigingslessen zijn, is er ook ruimte om vrij te rijden, behalve tijdens de dubbele dressuurlessen op maandagavond. Dan is alleen de buitenbak beschikbaar voor vrij rijden, of ’s zomers een van de binnenpistes.

De evenementen staan vermeld op www.voornruiters.nl in de evenementenkalender.

Tijdens de lessen is het hek open en kan je zonder ‘druppel’ de bak in.

Als je op een andere tijd wilt rijden dan heb je een ‘druppel’ nodig om het hek en de deur van de binnenbak te openen. Deze ‘druppels’ zijn tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij Willeke van Vulpen (willeke.van.vulpen@hotmail.com of 06-23978648) .

Onderling overleg wordt gestimuleerd. Hierbij gaat veiligheid voor alles.

Alle leden zijn liefhebbers van paardensport en begrip en respect voor elkaar komt de sfeer binnen de vereniging ten goede.

De vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Houd daarom rekening met vrijwilligers die aan het werk zijn. Zij doen dit niet voor zich zelf, maar voor ons allemaal.

Je lidmaatschap

Bij De Voornruiters heb je de keus uit verschillende vormen van lidmaatschap, afhankelijk van je persoonlijke wensen. De mogelijkheden, met de bijbehorende contributiebedragen vind je op de website. Daar vind je ook een formulier om lid te worden.

Na aanmelding ontvang je een factuur voor betaling van de contributie. Zodra je deze hebt betaald gaat je lidmaatschap in.

Vervolgens ontvang je jaarlijks een contributiefactuur die binnen de gestelde betalingstermijn moet worden betaald.

Het lidmaatschap en de daarbij behorende privileges zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Opzeggen van je lidmaatschap moet vóór

1 december. Vragen over een lidmaatschap, contributiefacturen, of opzegging kun je richten aan de ledenadministratie, die wordt verzorgd door Patricia van Kippersluis: ledenadministratie@voornruiters.nl . Je kunt ook bellen (06-12159792).

 

Het volgen van lessen

De vereniging voorziet in dressuur- spring- en menlessen. Deze worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. Op maandag- en dinsdagavond zijn de dressuurlessen. De springlessen zijn op woensdag- en donderdagavond. Dressuur- en springlessen kennen een wekelijkse frequentie. Wie op de woensdagavond springles heeft, mag kosteloos twee rondjes rijden in het oefenparcours op de derde woensdag van de maand.

Voor de eerste springles of het oefenparcours op woensdag worden de hindernissen opgebouwd. Op donderdag worden deze na de laatste springles weer opgeruimd door de deelnemers aan de lessen.

De menlessen zijn gemiddeld eens per twee weken op zondag. Hiervoor wordt een lesschema gepubliceerd op de website.

Voor deelname aan de verenigingslessen kan je contact opnemen met de werkgroep educatie (Miranda Blok: 06-52614527)

Wanneer je bent ingedeeld in de lessen wordt er plek voor jou vrij gehouden. Je moet daarom tijdig afmelden wanneer je niet in de les aanwezig kan zijn. Voor de dressuurlessen bij je instructeur, voor de springlessen bij Zaïra van Vliet (06-40961571) en voor de menlessen bij Mirjam Slob (tel: 06-21837726).

De verenigingslessen worden grotendeels gesubsidieerd door de vereniging. Van lessende leden wordt daarom verwacht dat zij als vrijwilliger tijdens evenementen hun steentje bijdragen. 

De vereniging organiseert ook een aantal keren per jaar crosslessen. Deze vallen buiten het contributiepakket en worden op externe locaties gehouden, op eigen kosten.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij Jacqueline Delver: jdelver@xs4all.nltel: 06-25088107.
 
Het rijden van wedstrijden
Alle leden van de Voornruiters zijn lid van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Voor het deelnemen aan wedstrijden heb je een startpas nodig. Deze kan je zelf aanvragen via de website van de KNHS. Daar maak je een account aan in ‘Mijn KNHS’. Ook het afmelden van startpassen regel je daar zelf.

 

Vrijwilligers
De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Om de accommodatie in stand te kunnen houden en om de paardensport in de breedste zin van het woord te stimuleren worden er bij De Voornruiters veel evenementen georganiseerd. Ook de organisatie van evenementen is in handen van vrijwilligers en daarbij is van alle leden veel hulp nodig.
Vrijwilligers van de Voornruiters zijn de eigen leden, ouders van jeugdleden, vrienden en bekenden van de vereniging en mensen die de Voornruiters een warm hart toedragen. Wil je ook je steentje bijdragen? Meld je dan aan op vrijwilligers@voornruiters.nl


Bij wie met welke vraag?

Lidmaatschap en contributie:  Patricia van Kippersluis, ledenadministratie@voornruiters.nl tel 06-12159792

Aanmelden als vrijwilliger: Vrijwilligerscoördinator  vrijwilligers@voornruiters.nl

Het huren van de accommodatie: info@voornruiters.nl 

Data van evenementen:  Zie de evenementenkalender op www.voornruiters.nl

Algemene informatie en overige vragen:      info@voornruiters.nl

 Locatie & Routebeschrijving

Bezoekadres Manege "De Voornruiters" Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Grotere kaart weergeven...

ga naar http://www.facebook.com/devoornruiters.demeern/?fref=ts