manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

home

JEUGD

WELKOM bij de Voornruiters

 
Let op!! 
De Voornruiters wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar. 
 
Goede voornemens bij de Voornruiters in 2015!

 

Opruimplicht bij de Voornruiters m.b.t. paardenmest.

Voor paardenmest geldt een opruimplicht. In Nederland en dus ook bij de Voornruiters. Dit betekent dat u de uitwerpselen van uw paard op de parkeerplaats én in de rijbakken zelf moet opruimen. Nu, gezien de senioren leeftijd van Jan de Wildt kan niet meer verwacht worden dat Jan altijd maar de volle kruiwagens leegt én met volle kruiwagens de mesthoop op rijdt. M.a.w. vanaf heden gaan we zelf  na iedere les én na de wedstrijd, de volle kruiwagens legen in de hiervoor bestemde mestcontainer op de parkeerplaats. Gaarne in 2015 extra aandacht hiervoor.  

 

Het bestuur
 
Lara Bredewoud met  Calvador, 1e in de M-klasse 2 januari                      indooreventing 17 en 18 januari
Foto's gemaakt door www.mdh-photo-design.nl
 
De agenda:
23, 24 en 25 jan dressuurwedstrijd zie kalender


Meld je aan als vrijwilliger !

Oproep aan de leden. Meld je aan!!! Met de nieuwe accommodatie is het ledenaantal van de Voornruiters enorm gegroeid. De groei gaat nog steeds door en het lijkt erop dat we inmiddels het aantal van 400 leden hebben bereikt. Hierbij is de sfeer, die zich kenmerkt door kwaliteit door gezelligheid, er bepaald niet minder ...

ga naar http://www.facebook.com/profile.php?id=100003349791169