manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

home

JEUGD

WELKOM bij de Voornruiters

Het bestuur van De Voornruiters wil u van harte uitnodigen op vrijdag 28 november voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in de kantine met een lezing van bondscoach Rob Ehrens en informatie over gebruik van bitten door Berry van den Bosch. Meer info, de agenda en het vorige verslag hier.
 
In Memoriam      
Vrijdagmiddag 14 november jl. is Wijnand van Engelen, mede oprichter, oud Penningmeester (23 jaar) en oud Voorzitter (van 1969 tot 1992) van RV de Voornruiters is overleden. Wijnand van Engelen heeft de zeer respectabele leeftijd van 91 jaar bereikt en is weduwnaar van Riek van Engelen- Vianen. Binnen vereniging de Voornruiters heeft Wijnand vele rollen gehad en is hij met zijn vrouw jarenlang actief geweest. Meer informatie hier. 
Op donderdag 20 november 2014 hebben familie en vrienden - waaronder veel paardenvrienden - afscheid genomen van Wijnand en hem naar zijn laatste rustplaats begeleid. Koetsier Christiaan Peek reed met zijn aanspanning de kist op de eigen wagen van Wijnand naar de kerk.


 

 

De agenda: 
vrijdag 20 en zaterdag 21 november springwedstrijd paarden. Zaterdagavond vanaf ongeveer 20.00 uur 1.40 rubriek "Grote Prijs van Utrecht". Aansluitend FEEST met Rooie Arie.
vrijdag 28 november Algemene Ledenvergadering Voornruiters om 20.00 uur in de kantine met een lezing van bondscoach Rob Ehrens en informatie over gebruik van bitten door Berry van den Bosch. Meer info, de agenda en het vorige verslag hier.
woensdag 3 december vanaf 15.30 uur Sinterklaas in de kantine van De Voornruiters voor de kleintjes. Meld je aan als vrijwilliger !

Oproep aan de leden. Meld je aan!!! Met de nieuwe accommodatie is het ledenaantal van de Voornruiters enorm gegroeid. De groei gaat nog steeds door en het lijkt erop dat we inmiddels het aantal van 400 leden hebben bereikt. Hierbij is de sfeer, die zich kenmerkt door kwaliteit door gezelligheid, er bepaald niet minder ...

ga naar http://www.facebook.com/profile.php?id=100003349791169