manege utrecht

Manege De Voornruiters paardensport & ruiterport zijn actief iint: dressuur, springen en mennen. Wij zijn de vereniging voor paardensportliefhebbers en recreatieve (sport)rijders voor paarden.

home

JEUGD

WELKOM bij de Voornruiters

 
Let op!! 
22 december tot en met 4 januari zijn er geen dressuur- en springlessen!!
De Voornruiters wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar. 
Tot volgend jaar!
 
Goede voornemens bij de Voornruiters in 2015!

 

Opruimplicht bij de Voornruiters m.b.t. paardenmest.

Voor paardenmest geldt een opruimplicht. In Nederland en dus ook bij de Voornruiters. Dit betekent dat u de uitwerpselen van uw paard op de parkeerplaats én in de rijbakken zelf moet opruimen. Nu, gezien de senioren leeftijd van Jan de Wildt kan niet meer verwacht worden dat Jan altijd maar de volle kruiwagens leegt én met volle kruiwagens de mesthoop op rijdt. M.a.w. vanaf heden gaan we zelf  na iedere les én na de wedstrijd, de volle kruiwagens legen in de hiervoor bestemde mestcontainer op de parkeerplaats. Gaarne in 2015 extra aandacht hiervoor.  

 

Het bestuur
 
 
 
'Grote Prijs van Utrecht': Ouderwets spannend springavondje op zaterdag 22 november 2014 
Na twee dagen springsport in de klassen BB tot en met ZZ wisten ook 45 nationale ruiters de weg naar het RABObank Hippisch Centrum te vinden om zaterdagavond te strijden om de 'Grote Prijs van Utrecht'. Het massaal toegestroomde publiek verdrong zich rond de piste, met name om de Voornruiters Anne van Vulpen en Richard Kapteijn te zien en toe te juichen. Complimenten voor de winnaar : Bart de Bruijn met paard Atiche. Anne werd tweede: 'Ik ben blij met mijn tweede plek hoor. De overwinning van Bart de Bruijn is hem van harte gegund.' Hier het hele verslag.

      
Hier de film over Kirsten Brouwer                                     
getoond tijdens Utrecht got's talent14nov jl.                       

 
In Memoriam      
Vrijdagmiddag 14 november jl. is Wijnand van Engelen, mede oprichter, oud Penningmeester (23 jaar) en oud Voorzitter (van 1969 tot 1992) van RV de Voornruiters is overleden. Wijnand van Engelen heeft de zeer respectabele leeftijd van 91 jaar bereikt en is weduwnaar van Riek van Engelen- Vianen. Binnen vereniging de Voornruiters heeft Wijnand vele rollen gehad en is hij met zijn vrouw jarenlang actief geweest. Meer informatie hier. Op donderdag 20 november 2014 hebben familie en vrienden - waaronder veel paardenvrienden - afscheid genomen van Wijnand en hem naar zijn laatste rustplaats begeleid. Koetsier Christiaan Peek reed met zijn aanspanning de kist op de eigen wagen van Wijnand naar de kerk.
Lieve Voornruiters, Wat zou pa trots geweest zijn, als hij, jullie In Memoriam, voor hem zou lezen ............. Dank voor de hele mooie woorden, er wordt een tijdperk afgesloten, althans zo voelt het voor ons. Laten er in de ´Wijnand van Engelen hal´, nog heel veel mooie paardenevenementen plaatsvinden, en misschien kijkt hij wel om een hoekje mee. Dank voor alles, de afgelopen jaren ! Succes met zijn club ! namens 'de Engeltjes'. José
 
De agenda: 
vrijdag 20 en zaterdag 21 november springwedstrijd paarden. Zaterdagavond vanaf ongeveer 20.00 uur 1.40 rubriek "Grote Prijs van Utrecht". Aansluitend FEEST met Rooie Arie.
vrijdag 28 november Algemene Ledenvergadering Voornruiters om 20.00 uur in de kantine met een lezing van bondscoach Rob Ehrens en informatie over gebruik van bitten door Berry van den Bosch. Meer info, de agenda en het vorige verslag hier.
dinsdag 2 december overdag is de hal in gebruik bij  www.vsnhorses.nl buiten kan wel worden gereden en de lessen gaan wel gewoon door in de avond
woensdag 3 december vanaf 15.30 uur Sinterklaas in de kantine van De Voornruiters voor de kleintjes. Meld je aan als vrijwilliger !

Oproep aan de leden. Meld je aan!!! Met de nieuwe accommodatie is het ledenaantal van de Voornruiters enorm gegroeid. De groei gaat nog steeds door en het lijkt erop dat we inmiddels het aantal van 400 leden hebben bereikt. Hierbij is de sfeer, die zich kenmerkt door kwaliteit door gezelligheid, er bepaald niet minder ...

ga naar http://www.facebook.com/profile.php?id=100003349791169